SN10C
SN10C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 10 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN20C
SN20C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 20 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN06C
SN06C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 06 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN06
SN06
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn không tráng phủ 06 microns
 
SN20
SN20
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn không tráng phủ 20 microns
 
SN08C
SN08C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 08 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN15C
SN15C
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn 15 microns, tráng phủ axit Stearic
 
SN15
SN15
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn không tráng phủ 15 microns
 
SN10
SN10
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn không tráng phủ 10 microns
 
SN08
SN08
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn không tráng phủ 08 microns
 
SN05
SN05
MÔ TẢ: Ultrafine uncoated calcium carbonate powder with 05 microns
 
SN70
SN70
MÔ TẢ: Bột đá siêu mịn không tráng phủ 70 microns
 
Trước 1 2 Sau