SN25

bot-da-sieu-min-khong-trang-phu-25-microns

SN25

Mã Sản Phẩm: SN25


Bột đá siêu mịn không tráng phủ 25 microns

 

Cỡ hạt tiêu biểu By Mastersize Malvern 3000E Basic(D97)(µm)25 ± 2
Cỡ hạt trung bình By Ms Malvern 3000E Basic(D57)(µm)3.5 ± 0.3
Mesh size Mesh1000

TÍNH CHẤT VẬT LÝ / PHYSICAL PROPERTIES

Độ sángL*Min (%)98
(By Minota CR - 410 )a*(%) -0.1 to 0.1
 b*(%)- 0.2 to 0.25
Độ sángZMin (%)96
Độ ẩm Max (%)0.35
Độ thấm dầu DOP ml/100g CaCO349
Độ cứng Moh3
pH  8.5 - 9.5
Trọng lượng riêng g/cm32.7


THÀNH PHẦN HÓA HỌC / TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS

 

 

Calcium CarbonateCaCO3Min (%)98
Magnesium OxideMgOMax (%)0.2
Iron OxideFe2O3Max (%)0.01
Aluminum OxideAl2O3Max (%)0.1
SilicaSiO2Max (%)0.05
Copper OxideCuOMax (%)0.001
Natri OxideNa2OMax (%)0.1
Acid InsolubleAIRMax (%)0.3